ABOUT DANNY

Spontaneous and open-minded, forging connections between diverse sound worlds and a unquenchable urge to create most definitely typify composer, Danny de Graan (1973).

De Graan is a composer who regularly looks over the (h)edge of classical music. In fact, he hails from its proverbial neighbours. Having started as one half of a techno duo (a genre in which he is still active as Dan Grain), he is now actively building on a wayward body of work. Averse to thinking in rigid categories, often for exciting instrumental combinations, electronics, and unusual sound sources.

What’s more, De Graan is very experienced as a live performer. He is not an unworldly composer-in-the-attic, and is definitely not afraid of experimentation. His With(out) Words was one of the first compositions for iPad and ensemble, with Feed My Speaker he composed a feedback landscape for speakers and microphones, and in Forma he makes the 31-tone organ sound like a flock of birds in the summer sky.
It is not only in sound that De Graan explores new territory. Form and structure also express his love for algorithms (rules that unfold into musical processes).

A few years ago, he became fascinated by the mechanism of Antikythera, an Ancient Greek analog computer from 200 BC. For his composition, The Antikythera Mechanism, he built his own electronic machine and thus generated cycles of rhythms and harmonies. One could say that the mechanism itself is a metafoor for his way of working.

De Graan also likes to work with number relationships: the golden ratio is an especially important aspect in his composing. It appears in a fractal-like way in the form relationships of his works. And in the realm of pitch, he often transforms words and texts into intervals. Viewed from this perspective, all of his instrumental compositions become contemporary Lieder ohne Worte — With(out) Words so to speak.

And the result? Sounds you never heard before, gorgeous and adventurous music with a striking sensuality.

OVER DANNY

Onbevangen openheid, het verbinden van verschillende klankwerelden en een enorme scheppingsdrang – dat is Danny de Graan (1973) ten voeten uit.

De Graan is een componist die regelmatig over de heg van de klassieke muziek heen kijkt. Hij komt zelfs oorspronkelijk van de spreekwoordelijke buren. Ooit begonnen als wederhelft van een technoduo (een genre waar hij nog steeds in werkzaam is als Dan Grain) werkt hij aan een eigenzinnig oeuvre. Wars van hokjesdenken, vaak voor spannende combinaties van instrumenten, elektronica, en onalledaagse klankbronnen.

Bovendien heeft De Graan ruime ervaring als live performer, is hij geen zolderkamercomponist en bepaald niet bang uitgevallen als het op experimenteren aankomt. Zo maakte hij met With(out) Words als één van de eersten een compositie voor iPad en ensemble, componeerde hij met Feed My Speaker een feedback-landschap voor speakers en microfoons, en klinkt in Forma een 31-toonsorgel als een vlucht vogels in de zomerlucht. Niet alleen wat klank betreft exploreert De Graan nieuw gebied. Ook in vorm en structuur komt zijn liefde voor algoritmes (regels die zich ontvouwen tot muzikale processen) tot uiting.

Een paar jaar geleden raakte hij gefascineerd door het mechanisme van Antikythera, een Antiek-Griekse analoge computer uit de tweede eeuw voor Christus. Voor zijn compositie “The Antikythera Mechanism” bouwde hij zijn eigen elektronische machine en genereerde zo cycli van ritmes en harmonieen. Je zou kunnen zeggen dat het mechanisme een metafoor is voor zijn manier van werken.

Ook werkt De Graan graag met getalsverhoudingen: vooral de gulden snede vormt een belangrijk aspect in zijn werk. Het komt op een fractal-achtige manier terug in de vormverhoudingen van zijn werken. En op het gebied van toonhoogte zet hij woorden of teksten vaak om naar intervallen. Zo bezien worden al zijn instrumentale werken hedendaagse Lieder ohne Worte — With(out) Words dus.

En het resultaat? Klanken die je nog nooit eerder hebt gehoord, weelderige avontuurlijke muziek met een opvallende zinnelijkheid.

ENG

NL